KHÔNG THẦY CON ĐẾN VỚI AI?
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Lạy Thầy! Chúng con sẽ đi đến với ai nếu không có Thầy. Vì Thầy mới có những lời ban sự sống, sự sống muôn đời. Phần con thì đã tin và đã biết rằng: chính Thầy đây là Đức Ki-tô, là Con Thiên Chúa, là Chúa chúng con.

ĐK: Xin cho con hằng luôn bước đi theo đường lối Ngài. Không băn khoăn và không lắng lo u hoài thất vọng. Xin cho con bền tâm dõi bước theo Ngài đến cùng. Chỉ có Chúa là nguồn sự sống hạnh phúc vô biên.

2. Từng ngày giữa dương thế tâm trí mải mê bước xa lối Ngài. Nhiều lần đã đánh mất niềm tin để sống vì không yêu Ngài. Lạy Chúa! Nguyện giúp con luôn vững tin rằng: chính tình yêu mà Chúa trao ban là đường chân lý hạnh phúc miên trường.

3. Một đời bước theo Chúa nhưng mãi vấn vương thế gian hão huyền. Lòng còn cố bám víu chạy theo lạc thú tự sống cho mình. Nhiều phen gặp khó khăn thử thách trong đời chẳng nhận ra Ngài vẫn bên con vòng tay ôm ấp bồng bế yêu thương.