DÙ THẦY ĐI ĐÂU
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Dù Thầy đi đâu con luôn bước đi theo Thầy. Chẳng màng công danh hơn thua quyền thế giữa đời. Dù cho mưa gió hay không có nơi tựa đầu. Rày đây mai đó một lòng bước đi theo Ngài.

ĐK: Lạy Chúa! Xin sai chúng con lên đường ra đi rắc gieo Tin Mừng chữa lành những tâm hồn nát tan. Lạy Chúa! Cho con náu nương trong Ngài luôn trung tín đi theo Ngài suốt cuộc đời chẳng bao giờ đổi thay.

2. Lời Ngài đã phán con nay quyết tâm thi hành. Hãy để kẻ chết đem chôn kẻ chết của họ. Bởi ai theo Chúa đâu lo lắng chi chuyện đời. Ngài luôn nâng đỡ đổ đầy phúc ân mỗi ngày.

3. Đời nhiều cám dỗ nhưng con vững tin theo Ngài. Dù nhiều chông gai không lo sợ hãi hôm mai. Nguyện đi theo Chúa loan tin đến cho mọi người. Lòng không vương vấn, đam mê, luyến lưu sự đời