GIÊSU VUA THỜI GIAN
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Ngài đã chịu khổ đau trên cây thập giá. Kề bên cùng đóng đinh với hai tên trộm. Chịu bao là nhuốc nhơ và lời chế giễu. Ngài không lời oán than vẫn luôn cam chịu.

ĐK: Giê-su! Mãi mãi là Vua trên hết các vua gian trần. Giê-su! Ngài sẽ thống lãnh thế giới đến muôn ngàn đời. Giê-su! Chính suối bình an cho khắp muôn dân gian trần. Giê-su! Đầy lòng nhân ái chúng con vững tin cậy trông.

2. Lạy Chúa! Nguyện dủ thương con đây tội lỗi. Một mai về nước Cha đoái thương con cùng. Phận con chẳng đáng chi tội lụy nhơ nhớp. Vì tin Ngài chính Vua xóa bao lỗi lầm.

3. Tình Chúa đã tỏa lan trên cây thập giá. Bởi yêu mà hiến thân chết cho nhân trần. Nguyện xin Lòng Xót Thương Ngài hằng tha thứ. Phận con tội nhuốc nhơ xác thân mỏi mòn.