HY LỄ TÌNH YÊU
Lm. Văn Chi

ĐK: Con thiết tha yêu nhà Chúa ngự, và vinh quang nơi đền thánh Chúa. Vào đền thánh dâng lễ toàn thiêu. Hiến dâng Ngài hy lễ tình yêu.

1. Mỗi khi con tưởng nhớ tiếng Chúa gọi ân tình. Ngài đưa con đi đến nguồn mạch suối trường sinh. Những khi con tưởng niệm ân tình thánh ngọt ngào. Ngài dìu con bước theo con hát vang tình yêu.

2. Bước lên cung điện Chúa nỗi sướng vui hoan lạc. Đàn ca lên vang khúc cảm tạ Chúa tình yêu. Tiến lên đền thánh Ngài bao hạnh phúc diệu vời. Đền Ngài con náu thân vang khúc ca tạ ơn.

3. Những khi con tưởng nhớ bước tới đền thánh Ngài. Hồn con luôn vang hát lời cảm mến tạ ơn. Bước quanh bàn thánh Ngài bao tình mến tràn đầy. Và hồn luôn sướng vui vang khúc ca hồng ân.