25 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
Đinh Công Huỳnh

1. Hai mươi lăm năm con đã theo Chúa chẳng thiếu chông gai cùng những muộn phiền. Hai mươi lăm năm trên đường theo Chúa ngập tiếng hoan ca hạnh phúc bình yên. Con đã chọn Chúa nên chẳng ngại chi yêu Ngài từng phút trong cuộc đời con. Cho dù mưa bão hay ngày nắng ấm lòng vẫn trung trinh không sờn.

ĐK: Tạ ơn Chúa đã ban hai mươi lăm năm linh mục. Ngày tháng cuốn trôi Chúa hằng chở che đổ tuôn hồng phúc. Nguyện xin trung thành chẳng phai dù biết thế trần đổi thay. Một đời ước nguyện lòng con quyết theo chân Ngài.

2. Hai mươi lăm năm trung thành theo Chúa tìm đến tha nhân chia sẻ phận người. Hai mươi lăm năm vui buồn pha lẫn lòng vẫn trung kiên theo Chúa chẳng ngơi. Ân tình Ngài mãi tuôn đổ hồng ân luôn hằng gìn giữ che chở từng giây. Ôi tình yêu Chúa như nguồn thác lũ nồng ấm tim con đêm ngày.

3. Hai mươi lăm năm xin tạ ơn Chúa vì những thiên ân Ngài đổ đầy tràn. Hai mươi lăm năm xin dệt ca khúc đền đáp sao cân ân phúc Ngài ban? Con phận hèn yếu nhưng Ngài dủ thương ban tặng phẩm chức linh mục huyền siêu. Trong hàng tư tế Chúa đã thánh hiến làm chứng Phúc Âm cho Ngài.