ĐỜI LINH MỤC
Quang minh

1. Đời con liên lỉ một lời kinh một tâm tận hiến một niềm tin. Một màu áo đen trọn cuộc sống, một tình yêu Chúa chẳng nhạt phai. Lạy Chúa! Thân phận con là đầy tớ vô duyên. Yêu thương Chúa con không ngại chông gai. Vác thánh giá đi khắp nẻo đường dài. Thánh chức con nhận lấy là hy lễ mới. Nhưng Chúa ơi, Chúa ơi! Giúp con trong lời nguyện hằng ngày, màu áo dòng trinh nguyên suốt đời con.

2. Dù bao tháng năm có đổi thay tình con vẫn thắm tình sắt son. Là ngọn đuốc cháy bừng rực sáng dọi tình yêu Chúa giữa trần gian. Lạy Chúa! Hãy dùng con như muối ướp muôn dân. Tuyên xưng Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Như cây bút viết lên tình của Ngài. Thánh giá con xin hứa đường con theo Chúa. Nhưng Chúa ơi, Chúa ơi! Giúp con trong lời nguyện hằng ngày, vững tấm lòng thủy chung suốt đời con.