ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT
Lm. Thái Nguyên

ĐK: Yêu mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn. Và yêu anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu.

1. Điều răn thứ nhất là điều trọng hơn hết, dành ưu tiên cho một mình Thiên Chúa, trọn cả tấm lòng và trọn cả cuộc đời. Trong tình yêu Chúa ta yêu mọi người như ta.

2. Tình yêu mến Chúa kêu mời con vươn lên, một tình yêu luôn hòa nhịp với Chúa, cùng bước theo Ngài và cùng sống như Ngài, thi hành đức ái khiêm nhu phục vụ tha nhân.

3. Tình yêu mến Chúa tinh luyện con hôm mai, để lòng con không ngần ngại cay đắng, tình mến yêu nào mà chẳng có cơ cầu, để rồi hạnh phúc đơm hoa đẹp mầu ngàn sau.