LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH
Lm. Thái Nguyên

ĐK: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống (í) muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu này sẽ ở lại trong Ta và Ta ở lại trong họ".

1. Vì yêu con Chúa đã trở nên tấm bánh mỏng manh. Vì yêu con Chúa đành hy sinh chính thân mình, cho con được phúc an bình, cho con nồng thắm ân tình và cho con phúc lộc trường sinh cả đời con cảm tạ tình Chúa.

2. Nguyện đời con luôn được trở nên tấm bánh bẻ ra. Nguyện đời con trở thành của ăn hiến cho đời, yêu thương và sống khiêm nhường hy sinh và biết can trường, đời không mong ước được gì hơn nhưng chỉ mong sống đẹp lòng Chúa.

3. Niềm vui con mỗi ngày được lên rước Chúa của con. Niềm vui con chính là bên Chúa chẳng khi rời, tin yêu hiệp nhất một đời trao ban tình Chúa cho người, một đời con trở thành nhân chứng sống rạng danh Chúa cả trời cao.