NGỌN GIÓ THÁNH LINH
Đinh Công Huỳnh

1. Chúa hãy sai Thánh Thần ngự trị giữa lòng chúng con. Đấng ủi an đỡ đần kẻ mang tâm hồn đau đớn. Ai lo toan gánh nặng tìm đến với suối ân tình. Ai u mê trong lòng Ngài đã ra tay chữa lành.

ĐK: Nguyện xin Thần Linh Chúa đổi mới tâm hồn chúng con. Nguyện hiệp nhất muôn dân bằng lửa Thánh Thần chứa chan.

2. Chúa Thánh Linh sưởi nồng kẻ nào cõi lòng giá băng. Uốn nắn ai lỡ lầm tìm theo con đường ngay thẳng. Ai khô khan cõi lòng Ngài đến tưới mát tâm hồn. Tim ai đang hoang lạnh Ngài thương sưởi cho ấm nồng.

3. Chúa Thánh Linh dũng mạnh sửa trị nẻo đường uốn quanh. Chúa Thánh Linh tác động Hội Thánh theo đường công chính. Luôn canh tân cõi trần bằng chính gió Chúa Thánh Thần. Đưa ta lên quê trời hưởng nguồn yên vui phúc nhàn.