KHẤN XIN CHÚA THÁNH THẦN
Đinh Công Huỳnh

1. Khấn xin Chúa Thánh Thần Ngôi Ba tình yêu chí ái. Đến đổi mới đoàn con sống trong hiệp nhất yêu thương. Xin ban xuống trần hoàn bao ơn thánh đầy tràn. Soi lòng người u tối trở nên sáng tươi rạng ngời.

ĐK: Xin Thần Linh Chúa thắp sáng trong con ngọn lửa yêu đốt nóng tâm hồn để muôn dân luôn sống yêu thương hiệp nhất. Xin Thần Linh Chúa liên kết chúng con và xua đi chia rẽ trong lòng để trở nên nhân chứng sống động hiệp thông.

2. Khấn xin Chúa Thánh Thần nơi tuôn nguồn ơn thánh đức. Rửa tâm trí đoàn con khỏi muôn tội lỗi tơ vương. Xin ơn thánh của Ngài tuôn lai láng từng ngày. Cho hồn ngập hoan hỉ, bình an, sướng vui khôn vời.

3. Khấn xin Chúa Thánh Thần xua tan màn đêm cõi thế. Thắp ánh lửa tình yêu chiếu soi lòng trí u mê. Bao kiêu hãnh, tự phụ bao tranh chấp, hận thù. Bao dục vọng, ham muốn nguyện xin rửa cho tinh sạch