TÌNH CHÚA NHÂN HẬU
Lm. Thái Nguyên

1. Chúa ơi! Ngài đã đến giữa trời khuya đêm đông lạnh thân giá rét. Nhọc nhằn chi lắm Chúa ơi để cứu thân con mà con nào có đáng gì đâu. Để rồi như một giấc mơ qua mà thôi tình người lại lặng lẽ êm xuôi ôi cuộc đời nhân thế sao đáng buồn để giờ đây nhân loại vẫn chìm sâu trong đam mê thế trần Chúa ơi!

ĐK. Chúa đã biết, nhưng Chúa vẫn sinh ra như là của lễ hy sinh đầu tiên dâng hiến lên Cha Ngài để cứu nhân loại. Ôi ai hiểu thấu tình Chúa nhân hậu này lòng con hát xướng nhiệm mầu tình Chúa thương.

2. Chúa ơi! Lòng người thế vẫn nổi trôi đau thương hằng loang dấu vết. Để một lần đến Chúa ơi nào thấy chi đâu ngoài chiên lừa rơm rác ở bên. Và rồi trong cuộc sống bon chen lợi danh Ngài đành lại lặng lẽ ra đi do lòng người tranh chấp nhau chức quyền để rồi Chúa không còn chỗ ẩn thân trong tâm hồn con người thế nhân