THỜ LẠY CHÚA GIÊSU
Đinh Công Huỳnh

1. Thờ lạy Vua Giê-su là nguồn sức thiêng. Dòng máu thánh tuôn trào chết trên thập hình. Vì trần gian điêu linh Ngài đã giáng sinh. Để cứu rỗi muôn dân sống trong an bình.

ĐK: Thờ lạy Chúa Giê-su Đấng con luôn tôn thờ. Tình thương Chúa bao la mãi tín trung vô bờ.

2. Một tình yêu cao siêu Ngài đã hiến thân. Chịu đau đớn vô vàn giữa nơi gian trần. Kể từ đây nhân gian hưởng nguồn thánh ân. Là bửu huyết vô song dưỡng nuôi tâm hồn.

3. Lặng nhìn lên Giê-su hồn con thiết tha. Được say mến ân tình mãi luôn chan hòa. Nguyện đời con thơm hương tựa muôn khúc ca. Tỏa bay ngát hương nồng tới nơi thiên tòa.