NHƯ THẦN KHÍ CHÚA
Đinh Công Huỳnh


1. Như Thần Khí Chúa bay lượn trên không trung. Lễ Ngũ Tuần đầy tràn muôn thánh ân. Thần Khí của Chúa ngọn lửa thắp yêu thương. Nguồn ơn bình an của người sống đoạn trường.

ĐK: Thần Khí của Chúa cho con sống dồi dào bằng lời yêu thương ôi chan chứa ngọt ngào. Tựa dòng nước trong chảy dài ước mong vào phận người long đong. Thần Khí của Chúa như cơn gió nồng nàn thổi vào tâm can thêm sinh khí địa đàng. Ngọn lửa cháy lên rạo rực trái tim bởi tình yêu Thánh Linh.

2. Xin Thần Khí Chúa ban tặng ơn khôn ngoan. Giúp Giáo Hội hoạt động theo Thánh Linh. Nguyện sức mạnh Chúa đổ tràn xuống dương gian. Lòng can đảm cho người nào giữ lệnh truyền.

3. Xin Thần Khí Chúa ban tặng ơn thông minh. Biết kiếm tìm sự thiện nơi Thánh Linh. Nguyện ơn hiểu biết của Ngài sáng trong con. Để con nhận ra tình Ngài quá vẹn toàn.

4. Xin Thần Khí Chúa lo liệu khi gian nan. Biết quyết định dù đời muôn khó khăn. Nhờ ơn đạo đức phục vụ cách vui tươi. Lòng tôn sợ Chúa cho con biết cải hồi.