NIỀM VUI LÊN ĐƯỜNG (Lc 1, 39-45)
Lm. Thái Nguyên

1. Tràn đầy ân phúc Maria lên đường đi, bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa Mẹ lo lắng gì. Lòng Mẹ hân hoan luôn chan chứa một tình yêu, trong thánh ân ôi huyền siêu, qua bao điều Chúa đã làm ra.

ĐK. Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương. Cho con luôn can trường để dấn thân hy sinh phục vụ bước theo con đường Giê-su.

2. Lòng Mẹ từ nhân đem an vui cho ngàn dân, ôi biết bao nhiêu hồng ân, đời dâng hiến ngập trong Thánh Thần. Nguyện cuộc đời con đem mến thương cho mọi nơi, đi rắc gieo Tin Mừng luôn cho bao người đang mong chờ Chúa.

3. Mẹ dạy cho con luôn hân hoan trong niềm tin, luôn bước đi trong tình yêu, tựa nương Chúa cậy trông vững vàng. Lòng đừng đa mang bao vấn vương của trần gian, nhưng sống an vui hòa chan, luôn thi hành ý Chúa mọi nơi.