LỄ DÂNG NGÀY ĐẦU XUÂN
Đinh Công Huỳnh

1. Xin dâng lên Chúa trong ngày xuân này trọn niềm mơ ước tháng năm dâng đầy. Hạnh phúc với bao nỗi buồn nguyện trở nên của lễ đầu năm.

ĐK. Xin dâng, xin dâng lên Ngài này rượu nho bánh thơm nương đồng (nương đồng). Xuân sang muôn dân hướng lòng cùng nguyện dâng Chúa lời tạ ơn.

2. Xin dâng lên Chúa bánh rượu thơm nồng cùng lời tạ ơn thiết tha chân thành. Ngày tháng với bao khó nhọc chầm chậm trôi đượm bao mồ hôi.

3. Xin dâng lên Chúa gia đình ông bà này là mẹ cha cháu con sum vầy. Tình mến sắt son chẳng sờn nhờ hồng ân Ngài ban đầy dư.

4. Xin dâng lên Chúa vui buồn trong đời nhìn về quê hương dấu yêu xa vời. Thành tín chẳng khi đổi rời vào tình yêu của Chúa Trời thôi.