VÀO ĐỜI VỚI CHÚA
Thúy Trang & Lm. Quang Uy

1. Ôi Giê-su mến yêu! Chân Ngài đi qua bao nhiêu những lối quê hương. Gieo từng hạt giống vui lên mầm tươi tốt thóc lúa thương yêu vị tha. Ôi Giê-su mến yêu! Thân Ngài đã muốn chia cho thế giới khát khao. Như chén cơm thật đầy, bánh thơm hằng ngày nuôi hồn chúng con nhiệt thành. Này con xin đi cùng với Chúa trên đường cuộc sống như người gieo giống hát ca về lẽ cảm thông. Để con biến tan vào đời hát câu gọi mời sớt chia cùng Người nỗi buồn niềm vui thiết thân.

2. Ôi Giê-su mến yêu! Tim Ngài còn đau xuyên thâu mũi giáo vô tình. Khi nhân sinh thế gian vẫn hoài mê đắm với những hư vô phù vân. Ôi Giê-su mến yêu! Máu Ngài đổ ra năm xưa thấm ướt đất khô. Nay vẫn như cội nguồn, suối tuôn một giòng nước trời thánh thiêng rửa đời. Này con xin trôi cùng với Chúa trên giòng cuộc sống như một con nước tưới trên ruộng đất hạn khô. Để con thấm sâu vào đời trái tim vời vợi đến thăm mọi người như là một giòng nước trong.