NHÃ CA
Lm. Nguyễn Văn Trinh

1. Bạn tình ơi! Hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa Xuân đến gió mới vừa sang mưa dứt tiếng lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi! Đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi! Hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi.

ĐK: Hãy đến! Hãy đến bên tôi. Hãy đến! Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến! Hãy đến bên tôi. Hãy đến! Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy.

2. Bạn tình ơi! Hãy nói với tôi để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi! Đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi! Hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi.