ĐÊM VANG TIẾNG GỌI
Lm. Nguyên Hòa


ĐK. Con đã nghe Chúa ơi con đã nghe rồi tiếng Người gọi con, từ đây hồn mình ý Người về con từ mãi ngàn xưa ấy. Con đã nghe con đã nghe rồi Lời Chúa vang lên giữa trong đêm trường. Và con xin đáp lại Chúa ơi bằng lời yêu thương bằng lời yêu thương.

1. Vang trong tâm tư tiếng gọi ngày nào, vang câu yêu thương lời gian ước đầu, thì con nguyện trung tín trót đời dâng hiến đây niềm mơ ước đời con xin mãi thuộc trọn về Cha.

2. Khi muôn thương đau kín phủ cuộc đời khi muôn gai chông hồn con rã rời lời ước thề xưa ấy vẫn vọng đâu đây xin nguyện luôn tín thành theo tiếng gọi đầy niềm thương.

3. Cho bao mưu toan tháng ngày dập vùi cho bao nguy nan một thân giá lạnh nguyện linh hồn thân xác mãi là trinh trắng cho vẹn câu ước thề cho thế trần mùa hồng ân.