TIN VUI TRỜI BELEM
Sr. Trầm Hương

Mục đồng ơi, mau nhanh chân lên! Về Bê-lem đón Tin Vui vừa đến. Này mục đồng ơi, mau nhanh chân lên! Đấng Cứu Tinh, nay Người đã giáng sinh. Về muôn lối reo vang Tin Vui: Này Chúa đến, Đấng muôn dân chờ đón. Hợp cùng Thần Sứ, Thiên Binh tung hô: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an xuống cho muôn người thiện tâm".

Gió mùa Đông làm buốt giá tấm thân Hài Nhi. Hay trần đời đã quá hững hờ tưởng chừng như không thấy! (chừng như không thấy). Gió mùa Đông làm buốt giá tấm thân Hài Nhi. Dù biết thế Chúa vẫn vì yêu: chọn lối sống đơn nghèo.

Trời Bê-lem Tin Vui vang xa. Người muôn nước bỗng xôn xao tìm đến. Trời Bê-lem muôn sao lung linh. Đêm nay Chúa Giáng Sinh, xin đổi mới tâm hồn con.