HÃY ĐẾN TÔN THỜ
Nguyên Long

1. Người là ánh sáng cao quý từ trời chiếu xuống trên đất ta nào đến mà xem. Này Người đã đến nhân thế từ trong nghèo khó chốn Bê-lem giữa đêm lạnh đêm đông.

ĐK. Hãy đến tôn thờ! Hãy đến tôn thờ! Hãy đến ca ngợi! Đây Đấng Thiên Sai sinh ra, sinh ra, sinh ra làm người. Chúa đã vì ta sinh hạ nơi chốn Bê-lem thấp hèn đầy khó khăn.

2. Người là Đấng đã sai tới từ trời Đấng sẽ soi sáng con người giữa trần gian. Người là Đấng đã sai xuống để đem hạnh phúc đến cho ta dẫn bao người thoát nơi lầm than.

3. Người là Đấng đã sai xuống làm người giữa chốn nhân thế sinh hoạt giữa trần gian. Người là Đấng sẽ cứu rỗi đời ta Người đến chốn nhân gian đem Tin Mừng báo cho toàn dân.

Trong hang Bê-lem thiên thần hát khúc ca vang. Ca mừng Chúa đã sinh ra, Chúa đã sinh ra Ngài đến với chúng ta. Bao nhiêu sinh linh mong chờ hát khúc hoan ca. Vui mừng đón Đấng Thiên Sai, Đấng đã vì ta Ngài Đấng cứu tinh nhân loại.

CODA: Ngài đến! Ngài đến! Cũng là vì ta.