CA KHÚC LÊN ĐỀN 3
Ninh Doãn Hùng

ĐK: Tôi vui mừng tâm tư xiết bao vui mừng khi thiên hạ bảo tôi, khi thiên hạ bảo tôi. Nào ta, nào ta lên đền, ta lên đền thánh huyền linh. Ta lên đền cao sang, ta lên đền vinh quang.

1. Gia-liêm là chốn ta dừng chân, dâng lên lời cảm tạ tri ân. Cùng xướng ca tụng Danh Thánh Chúa, muôn tiếng lòng dìu dặt ngân xa.

2. Hân hoan từng bước chân về đây, dâng lễ vật chúc tụng tôn vinh. Nguyện chúc cho thành đô Thánh Chúa, luôn thái bình, cường thịnh, an ninh.