CA KHÚC LÊN ĐỀN 2
Ninh Doãn Hùng

ĐK: Nào ta đi lên đền Thiên Chúa cùng hòa vang khúc nhạc muôn trùng, tụng uy danh Chúa Trời cảm tạ hồng phúc muôn đời.

1. Tôi vui mừng khi lên đền Thiên Chúa tôi. Đây Gia-liêm thành đô muôn năm bền vững. Tình yêu mãi chan hòa, ân tình mãi mặn nồng.

2. Bao hoan lạc khi lên nhà Cha dấu yêu. Gia-liêm ơi! Lòng ta hân hoan mừng rỡ. Dừng chân trước thánh điện, dâng lời cảm tạ Chúa Trời.