KHÚC CA TẠ LỄ
Lm. Nguyễn Văn Trinh

1. Lễ đã hết giờ đây ta sẽ về lòng hân hoan ca khen tình yêu Chúa. Ngày hôm nay nơi đây cùng thế giới lãnh muôn ngàn hồng ân Thiên Chúa ban.

ĐK. Xin dâng lên ngàn lời cảm tạ Chúa với những ai hiệp trong thánh lễ này. Xin dâng lên ngàn lời cảm tạ Chúa với những người luôn hát khúc tri ân.

2. Lễ nối kết đời ta nay nên một cùng anh em đi loan truyền tin mới. Rằng muôn dân vui lên vì chính Chúa đến muôn đời Ngài luôn yêu mến ta.