ĐIỀM LẠ
Lm. Nguyễn Văn Trinh

ĐK: Một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ choàng áo mặt trời. Chân bà đạp vầng trăng và triều thiên chói lói ánh lên muôn vì sao. Ô kìa bà là ai?

1. Bà là vị trinh nữ, vị trinh nữ sẽ sinh một trẻ nhỏ cho loài người. Bà đặt tên cho con là EM-MA-NU-EL là Chúa ở cùng chúng ta.

2. Bà là vị trinh nữ người trinh nữ đã sinh một Thiên Chúa cho loài người. Bà bọc khăn cho con đặt trong nôi nhỏ bé là máng ăn của chiên bò.