LỄ DÂNG TÌNH YÊU
Thiên Thanh

ĐK: Lễ vật tinh nguyên con dâng lên Ngài gói trọn tình con yêu thương trìu mến. Như lễ dâng ban chiều thơm ngát muôn lời cầu đời con dâng, dâng Chúa tình yêu. Chúc tụng tình thương bao la dịu dàng suốt cuộc đời con ân tình chan chứa. Son sắt câu đoan nguyền trong tiếng ca diệu huyền nguyện dâng Cha hy lễ vẹn tuyền.

1. Bao tâm tình thầm dâng tha thiết vơi đầy. Tri ân Ngài hồng ân cao vời khôn ví. Xin một đời uống cạn chén đắng men say. Ướp mặn đời chính bằng thập giá từ đây.

2. Ôi đối tượng tình yêu duy nhất con thờ. Xin chấp nhận đời con như một hiến lễ. Tháng ngày dài âm thầm nến cháy tiêu hao. Tháng ngày dài quên mình tình mến đẹp cao.

3. Hương nguyện cầu nhẹ bay theo với cung đàn. Bao ân tình hòa trong rượu nồng bánh thánh. Dâng một đời vui buồn với những gian nan. Kiếp hồng trần chính Ngài dìu bước bình an.

4. Như hương trầm tỏa bay lên trước thiên tòa. Dâng lên Ngài lời kinh chan hòa yêu mến. Chúc tụng Ngài ân tình thắm thiết bao la. Suốt cuộc đời xin được ngợi hát tình Cha.