HÃY LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Anh Tuấn

1. Ai băn khoăn thao thức tìm hướng đi trong đời. Ai khổ tâm suy nghĩ tìm chân lý giữa chốn bể dâu, tìm ủi an giữa ngàn khổ đau, tìm niềm vui trong ngàn nỗi sầu. Thì hãy lắng nghe, hãy lắng nghe Lời Chúa.

ĐK. Lời Người ban thêm sức sống, là nguồn sống mãi luôn trào tuôn. Lời Người dọi sáng trí tâm, là nguồn sáng chiếu soi đời ai. Lời Người trải suốt thời gian. Lời Người ngỏ với trần gian. Lời Người bền vững ngàn năm.

2. Ai đi trong đêm tối lòng xuyến xao bồi hồi. Ai ngày đêm mong ước dừng chân bước đến bến bờ vui, dặm đường xa kiếp người nổi trôi, tìm về đâu khi tàn sức rồi. Thì hãy lắng nghe, hãy lắng nghe Lời Chúa.

3. Ai luôn luôn khao khát tìm kiếm trong chân thành. Ai hằng luôn tha thiết được nghe biết tiếng Chúa nhủ khuyên, này người ơi Chúa hằng ở bên, Lời dịu êm đêm ngày vẫy gọi. Lời nói với ai biết chú tâm chờ đón.