MẸ LA VANG MẸ VIỆT NAM
Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân


ĐK. Mẹ Ma - ri - a hiện ra ở Việt Nam. Trong một đêm giáo dân trong cơn lầm than. Mẹ Ma - ri - a hiện ra chốn rừng sâu. Khi đàn con thiết tha kêu cầu đến Mẹ.

1. Trên tay Mẹ bồng Chúa Hài Đồng. Hai bên Mẹ thiên thần cung kính. Mẹ ban ơn cho các giáo dân. Chữa lành bệnh thêm nhiều niềm tin.

2. Con tôn sùng mừng kính danh Mẹ. Con ca tụng Mẹ đầy ơn Chúa. Mẹ La Vang ân phúc chứa chan. Dẫn đường về con được bình an.