THÂN TRO BỤI
Ninh Doãn Hùng

ĐK. Xin hãy nhớ rằng: mình là bụi đất. Xin hãy nhớ rằng: mình là bụi tro. Rồi sẽ trở về, về cùng bụi đất. Rồi sẽ trở về, về cùng bụi tro.

1. Kiếp thân con người như hạt sương mai, lấp lánh khoe mình rồi chợt biến tan như cành hoa trước gió rồi tơi tả sắc hồng. Trần gian là thế đó: tất cả là phù vân.

2. Kiếp thân con người theo dòng thời gian, hết lúc xuân thì tàn tạ xác thân. Hoa nào không héo úa? Mùa xuân nào vững bền? Trần gian là thế đó: tất cả là phù vân.

3. Sống nơi gian trần đêm ngày lo toan, tích góp thật nhiều rồi được những chi. Khi nằm xuôi tay xuống bụi tro về tro bụi. Trần gian là thế đó: tất cả là phù vân.

4. Thú vui gian trần như làn gió mát, thoảng đến trong đời rồi chợt biến tan. Đâu ngày không tắt nắng? Cuộc vui nào không tàn. Trần gian là thế đó: tất cả là phù vân.

5. Chính nơi Chúa Trời khơi nguồn hạnh phúc, kiếp sống vĩnh hằng ngập tràn sướng vui. Nơi vầng trăng không khuyết vầng dương rực ánh hồng. Mùa xuân là vĩnh viễn muôn đời chẳng tàn phai.