XIN THÚ NHẬN
Ninh Doãn Hùng

ĐK: Lạy Chúa! Con xin thú nhận với Ngài và với tha nhân bao nhiêu lỗi lầm con đây trót phạm biết bao ngày qua xót xa đời con. Thành tâm thống hối ăn năn dù bao phen đã vong thân Ngài ơi! Thương xót gia ân giúp con quay lùi bước chân.

1. Thân con yếu đuối nặng nề nên còn nhiều nỗi đam mê. Trần gian con quên ước thề trời cao con quên lối về.

2. Tôi đây đã biết bao lần xúc phạm nhiều đến tha nhân. Giờ đây mang bao hối hận người ơi thương tha lỗi lầm.

3. Bao năm đắm đuối tình đời quên rồi tình Chúa yêu tôi. Đồi xưa thân phơi giữa trời ngàn năm kiên tâm ngóng đợi.