BÊLEM HIU QUẠNH

1. Bầu trời sương rơi mênh mang lạnh đầy ngập không gian u tối. Ruộng đồng bao la ánh sao đưa mục đồng rủ nhau chiêm bái. Con Chúa Trời đêm nay sẽ đến mang thân người ngại chi gian khó. Hài Nhi quấn trong khăn chính nơi máng lừa. Diễm phúc được chính Con Vua Trời nương nhờ.

2. Mẹ nhìn con thơ phút giây bồi hồi mẹ dạt dào muôn ý. Nhẹ nhàng chớp mắt Giê-su đưa nhẹ mình trong nôi rơm bé. Run rét trời đông băng giá xót xa vô ngần nhìn xem Con Chúa. À ơi khẽ ru ngân con trẻ yên lòng. Vọng ngân tiếng hát ru êm đềm trong ngần.