TRO BỤI THÂN CON
Đinh Công Huỳnh

1. Hạt tro xức trên đầu con nhắc nhớ con, nhắc nhớ con rồi mai đây con sẽ trở về, rồi mai đây con sẽ trở về kiếp tro. Hạt tro chính thân phận con rất mỏng manh, rất mỏng manh được sinh ra nơi cõi gian trần, được sinh ra nơi cõi gian trần phù vân.

ĐK. Hạt tro xức trên đầu con mời gọi con hãy mau quay về. Nhủ con ăn năn thống hối hãy vững tin, tin vào Tin Mừng mà thôi.

2. Phận con nhỏ nhoi là chi giữa thế gian, giữa thế gian tựa mây bay gió thoảng qua mành vì nhân sinh hư ảo muôn trùng Chúa ơi! Người ơi, nhớ thân phận ta Chúa tác sinh giữa thế gian rồi mai sau ta sẽ quay về, rồi mai sau ta sẽ quay về cùng Cha.