BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI?
Lm. Mạnh Hùng, OP


1. Thầy là tấm bánh ban sự sống đời đời. Thầy là đường đi là ánh sáng chiếu soi. Lời Thầy là Thần Khí là sự sống muôn loài. Thầy là tình yêu là lẽ sống cho đời con.

ĐK. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giông tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn.

2. Thầy là tiếng hát rung động trái tim này. Thầy là lời thiêng của Đức Chúa tối cao. Biển động cả trời đêm thầy cất tiếng bỗng im lìm. Lạy Thầy đời con nguyện dâng hiến trọn cuộc đời.

3. Rồi ngày rôi qua con được sống bên Thầy. Thập tự chiều nao Thầy chịu chết khổ đau. Trọn đời là của lễ là hy tế cứu độ. Đường Thầy đã đi là chịu chết cho trần gian.