GIAO ƯỚC TÌNH YÊU1. Biết bao ân tình tay Chúa dẫn đưa con từ thuở ấy. Thiết tha cao vời ôi tình yêu biết bao ngọt ngào. Ngài gọi con bước đi nhẹ nâng niu trong vòng tay yêu dấu. Chúa hỡi con đâu là gì, có là chi mà thương yêu.

ĐK. Con xin dâng tình yêu (trọn đời con) xin hiến dâng lên Ngài. Con xin dâng từ đây (vui buồn) mơ ước tâm tư. Để từ nay con sống nhưng không còn là con sống. Có Chúa con còn lo chi Ngài yêu con hạnh phúc nào hơn.

2. Ước giao ban đầu hương sắc trinh nguyên trao dâng về Chúa. Bước đi trong đời như huệ thơm khiết trinh diệu vời. Một tình yêu thủy chung đời trinh trong như nụ hoa tinh trắng. Hiến Chúa hôm nay trọn cuộc đời trong tình yêu nồng thắm khôn vơi.

3. Lễ dâng nhiệm mầu xưa Chúa đã dâng dâng trên thập giá. Hiến dâng thân mình nên của lễ ngát hương tuyệt vời. Người gọi con hiến thân trọn thân con đây nguyện xin dâng hiến. Ý Chúa con xin vâng trọn niềm xin được nên của lễ hy sinh.

4. Sắt son lời thề gieo bước an vui đơn sơ nghèo khó. Bước đi theo Ngài tâm hồn không vấn vương trần đời. Phục vụ trong mến yêu đời hy sinh trong niềm vui thanh thoát. Sống chứng nhân giữa lòng cuộc đời cho niềm vui bừng sáng nơi nơi.