SỐNG Ở ĐỜI
Lm. La Thập Tự

1/ Sống ở đời nào ai không phải chết, tháng ngày trôi bon chen với mỏi mệt. Chúa dạy ta mau mau đến bên Ngài. Luôn tin mến nơi Ngài là vinh phúc ngày mai

ĐK: Hỡi người! Người ơi hãy nhớ, nhớ cho rằng: Giàu sang hay khó nghèo cũng chỉ là giấc mộng thôi. Phó thác cậy tin nơi chính Ngài, sẽ hưởng nhan Thiên Chúa người ơi

2/ Kiếp tro bụi người ơi luôn phải nhớ. Chúa mời ta, ta thôi chớ hững hờ. Chúa gọi ta mau mau sống cho Ngài, ai không mến tin Ngài thì cuôc5 sống nhạt phai

3/ Sống trên đời nhiều khi ta giàu có. Chúa gọi ta nhưng ta quá ơ hờ. Chúa chờ ta mau chia sớt cho người. Khi ta biết chia sẻ là vinh phúc đẹp tươi

4/ Sống trên đời nhiều khi ta nghèo khó, sống giàu sang ta ao ước mong chờ. Chúa chờ ta nhưng ta vẫn không màng. Thôi mau hãy trở về cùng Thiên Chúa giàu sang