VỀ NƠI ĐÂY 2
Lm. Mi Trầm


ÐK. Về nơi đây bên Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì yêu thương Người đã chết treo Thánh Giá. Từ cạnh sườn thâu qua, Người đổ máu nước ra. Qua Bí Tích lãnh nhận ơn thánh Chúa ban chan hòa.

1. Tình yêu đã trao tặng tình nào lớn cho bằng, bằng tình Chúa thương ta, Người đã chết vì ta để xóa hết tội ta.

2. Người ban Máu Thịt mình để nuôi sống dân tình, đời bừng sáng muôn nơi tình yêu Chúa nào vơi, và yêu hết mọi người.