CON XIN DÂNG
Nguyễn Quang Hưng


1. Này là tấm bánh bởi lao công con người. Này là rượu thơm do bàn tay lao tác. Này giọt mồ hôi này xác thân tả tơi. Bao đắng cay buồn vui xin tiến dâng cửu trùng.

ĐK: Xin dâng lên Chúa, Đấng ban nguồn ủi an. Xin dâng tâm tư và những lo âu này. Con xin vui nhận làm hiến lễ tình yêu. Làm lễ dâng toàn thiêu xin Chúa thương vui nhận. Vật hèn đơn sơ nhưng lòng con yêu mến. Một niềm tin vững Chúa chẳng chấp lỗi mình. Khi con lao đao hoặc xác thân dập vùi. Con vẫn luôn vững tin rằng Chúa thương con nhiều.

2. Này là lối xóm gần gũi những năm trường. Này người giận con đây người con yêu mến. Này người cận thân cùng những ai lìa xa. Bao mến thương đầy vơi xin tiến dâng cửu trùng.

3. Này vành khăn tang trên mái tóc khô cằn. Này giọt lệ rơi cho người ra đi mãi. Này người khổ đau cùng những ai lầm than. Khi xót xa tủi đau xin tiến dâng cửu trùng.

4. Này hồn con đây ôi vắng ngắt canh chầy. Mong tìm nghỉ yên nơi lòng Cha nhân ái. Thỏa niềm đợi trông như đất mong hạt mưa. Như tối mong hừng đông con khát mong Chúa Trời.