MẸ MUÔN HOA
Ngọc Linh


1. Muôn hoa ngát hương dâng về Mẹ nhân ái. Muôn hoa thắm mầu dâng về Mẹ Chúa Trời. Đây hoa khắp nơi do bàn tay con hái. Tiến dâng lên Mẹ tâm tình con đắm say. Môi con hát vang khúc nhạc lòng yêu mến. Tim con rung động trong lòng Mẹ nhân hiền. Bao nhiêu ước mơ tâm thành xin dâng tiến. Xác thân linh hồn xin Mẹ luôn giữ gìn.

ĐK. Lạy Mẹ muôn hoa sắc hương ngàn đời. Nức tòa Ba Ngôi lan khắp muôn nơi. Lạy Mẹ muôn hoa sắc hương tuyệt vời. Xin nở vườn con đóa hoa Nước Trời.

2. Muôn hoa thắm tươi dâng về Mẹ vô nhiễm. Muôn hoa kết lại dâng về Mẹ hy vọng. Xuân sang tháng năm hoa về trong ý sống. Khúc ca tin yêu rộn ràng nơi đáy tim. Tâm tư ước mơ con gởi nơi Mẹ đó. Hôm nay suốt đời có Mẹ là muôn thuở. Trông nom đỡ nâng trên đường về Nước Chúa. Kính dâng lên Mẹ đây tình yêu thắm nồng.