Thánh Nữ Cecilia
Nguyễn Quang Hưng1. Trầm hương linh thiêng bay ngút tỏa lên khắp thiên đình. Lời ca du dương, du dương tha thiết bao êm đềm.

ĐK: Người xưa đã hy sinh (Này Cê-ci-li-a) thân mình nguyện theo Vua cao sang. Hiến thân xây hạnh phúc vinh quang muôn đời. (Cê-ci-li-a!) Cê-ci-li-a (a á à a) Xin Thánh Nữ hộ phù, xin Thánh Nữ hộ phù. Cùng góp tiếng hát chúc khen danh Thánh Nữ đồng trinh, đồng trinh, đồng trinh. Cê-ci-li-a (à a) Cê-ci-li-a. Cê-ci-li-a (a á à a). Muôn khúc ca diệu huyền hương ngát bay thiên đình. Cùng réo rắt tiếng hát khen danh Thánh Nữ đồng trinh ngàn dân hoan chúc: Cê-ci-li-a (à a).

2. Ngàn câu ca tôn vinh chúc mừng Thiên Chúa trên trời. Hỷ hoan dâng lên, dâng lên xin Thánh Nữ hộ phù.

3. Giàu sang vinh hoa thanh sắc đầu như khói mây mờ. Nguyện xin cho con noi gương Thánh Nữ theo Vua Trời.

4. Trần gian mau qua như gió thoảng như áng mây tàn. Nguyện xin cho con kiên trung tin vững nơi Vua Trời.