TÌNH CHÚA BAO LA
Lm. Lâm Sơn Hải1. Ôi tình Chúa bao la ngàn năm tình vẫn đậm đà. Hiền hòa như dòng suối mát. Bát ngát như biển thái bình. Ôi tình Chúa thẳm sâu. Đời con nào đâu hiểu thấu. Tình yêu sao quá nhiệm màu. Mãi mãi tình vẫn như ban đầu.

ĐK. Chúa yêu con ngàn năm tình chẳng hao mòn. Chọn con khi còn thơ bé đời con Chúa chở che giữ gìn. Chúa yêu con tình Chúa ủ ấp đời con. Tình Chúa dìu dắt đời con. Tình Chúa mãi ở cùng con.

2. Ôi tình Chúa miên man. Hồng ân Ngài mãi ngập tràn. Dịu dàng như làn gió mát. Tiếng hát ru người tháng ngày. Ôi tình vĩ đại thay. Ngàn năm tình luôn nồng cháy. Dù qua bao tháng bao ngày. Mãi mãi tình vẫn luôn dư đầy.