25 NĂM XIN TẠ ƠN THIÊN CHÚA
Linh Huyền Dung


ĐK: Xin tạ ơn Thiên Chúa đã yêu con từ thuở muôn đời. Xin tạ ơn Thiên Chúa tình yêu Ngài thật quá cao vời. Con lấy chi đáp đền tình yêu Chúa luôn vững bền. Tha thiết trọn đời con khiêm cung cảm tạ tri ân.

1. Thân con đây chỉ là tro bụi được dựng nên do bàn tay Chúa. Thương yêu con cho con vào đời được làm con Chúa ôi hạnh phúc tuyệt vời.

2. Xin vâng nghe tiếng Ngài kêu mời này đời con dâng trọn cho Chúa. Con hân hoan đi loan Tin Mừng dù ngàn gian khó có Ngài ở bên con.

3. Hai mươi lăm năm bao là thăng trầm ngàn hiểm nguy khổ sầu lao lý. Con vâng theo thánh ý của Ngài làm người mục tử phục vụ hết mọi người.

4. Hai mươi lăm năm con cậy trông Ngài dù đời con muôn vàn bất xứng. Cho con luôn trung kiên theo Ngài phục vụ dân Chúa không tìm thú danh lợi.

5. Hai mươi lăm năm Chúa đã quan phòng gìn giữ con trong vòng tay Chúa. Con tung hô ca khen danh Ngài tình Ngài bao la muôn đời chẳng phôi pha