BƯỚC ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ
APNC


Hãy lên đường thương khó với Giê-su, lòng suy gẫm tình thương không bến bờ. Mở tâm lòng chia sớt với Ki-tô những phút giây não nề, cùng Giê-su trên đường thương khó.

Thánh giá đè nặng vai Người rướm máu. Người thở hơi gượng lấy chân dẫm dò từng bước đi gập ghềnh. Thân xác vết thương roi đòn nứt ra chẳng nơi nguyên vẹn liền da, mồ hôi pha lẫn hòa với máu tuôn. Cùng nhau theo dõi bước đường thương khó, gẫm suy ơn cứu chuộc Chúa gánh tội thế trần. Phút đớn đau Mẫu Tử nhìn thấy Con, bốn mắt lệ đã thay cho bao lời nói. Tiếng dân kêu la suốt một đường dài. Đường thương khó thắm máu lệ của ai. Cùng nhau theo dõi bước đường thương khó cám ơn Ngôi Hai đã chữa thế trần.

Giữa đường đi ba lần ngã. Giữa đường đi ba lần ngã. Đôi mắt ngấn lệ Chúa nhìn núi khổ xa. Người lại gắng sức cho tròn sứ mạng phú giao bởi Chúa Cha.

Ta lắng nghe tâm hồn Người than thở: Đâu bóng người bạn hữu cố tri? Đâu bàn tay thầm nâng khi ngã? Ai thí cho giọt nước thấm môi? Cùng nhau theo dõi bước đường thương khó cám ơn Ngôi Hai đã đến chữa đời.

Mặt Thánh Chúa mồ hôi bụi lấm. Nhờ bàn tay liệt nữ thấm lau. Cử chỉ nầy ủi an lòng Chúa. Một tấm lòng can đảm thẳm sâu.

Ta hãy ủi an, hãy ủi an lòng Chúa. Đường thương khó ta bước theo ngày đêm. Ta hãy thấm lau, hãy thấm lau mặt Chúa. Lệ máu Chúa rơi thầm giữ trong tim. Cùng nhau theo dõi bước đường thương khó cám ơn Ngôi Hai đã chữa thế trần.