LẠY THÁNH NỮ MARIA


Mở đầu: AVE MARIA

1. Lạy Thánh Nữ Maria Mẹ tràn ngập hồng ân Thiên Chúa. Quỳ gối cúi bên Mẹ con nguyện trọn đời ca vang ơn thánh. Trinh Nữ ở cùng chúng con luôn đoái thương nhìn ngắm con. Cúi xin khấn nguyện ân phúc nhân từ chia ban hồng ân. Chuông ngân vang chiều buông, gió lung linh đêm hàn. Đoàn con đang cúi xin, xin sống trong an bình. Nhiệm tích của tình yêu chan hòa trong mỗi tâm hồn. Mẹ ơi cao xa kia Mẹ nhìn thấu tâm con.

2. Mẹ Đức Chúa Giê-su đang hòa cùng con bài ca dâng Chúa. Bài hát ấy vang trong tâm hồn mọi người trong đêm u tối. Con hỡi hãy bừng sáng lên, con hỡi hãy cùng chúng sinh. Hát vang thánh tòa Thiên Chúa: Ave Maria. Con dâng lên Mẹ yêu, trái tim con úa tàn. Mẹ ơi xin đoái thương, thương đứa con đọa đày. Mẹ ơi hãy vội đi tâm hồn con những ưu phiền. Lòng con tìm sức sống xin Mẹ hãy thương ban.