XIN NGÀI CÙNG ĐI VỚI CON
Lm. Văn Chi

1. Đời con là kiếp cỏ hoang Ngài thương con dắt đi trên đường. Đường đi bao nỗi gian nan có Ngài bên đâu còn sầu thương. Đời con phận kiếp cỏ hoang tâm tư vắng theo dòng thời gian buồn bao lênh đênh Ngài ơi dẫn con về nguồn tình thương.

ĐK. Xin Ngài cùng đi với con đường tương lai sáng lên huy hoàng, xin Ngài cùng đi với con dù sầu đau giăng đầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con phận cỏ hoang kiếp sống bên đường Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. Xin Ngài cùng đi với con.

2. Đời con là kiếp cỏ hoang mọc hoang vu xót xa bên đường. Ngài thương đem đến an vui dẫu tình yêu dâng đầy hồn hoang. Ngài ơi phận kiếp cỏ hoang tiêu sơ lắm bên đường trần gian lạnh nghe mênh mông Ngài ơi dắt về địa đàng tình thương.

3. Đời con là kiếp bụi tro thật mong manh rớt rơi trên đường. Ngài thương nên đã nâng niu dẫu thời gian in hằn hồn hoang. Ngài ơi phận kiếp bụi tro mong manh quá trong chiều rực nắng hồng xin thương con Ngài ơi dẫn con về nguồn tình thương.