TÌNH NGÀI YÊU CON
Hương Đan1. Tình Ngài yêu thương con dìu con bước đi trên cuộc đời. Tình Ngài như ánh sao soi đường con giữa trời đêm tối. Tình Ngài ôi mênh mông như trời cao biển rộng sông dài. Còn tình con mong manh xin đỡ nâng con đêm ngày Chúa ơi.

ĐK. Hồng ân Chúa bao bọc đời con, chở che con trong cánh tay Ngài, trọn đời con tri ân tình Chúa. Vòng tay Chúa giang rộng ấp yêu, dẫn con đi trong lối bước Ngài, tình Ngài hơn mẹ hiền yêu con.

2. Đường trần gian thênh thang nhiều phen bước chân con xiêu lạc. Mịt mù đêm vắng sao con sợ lo ngước nhìn lên Chúa. Tình Ngài yêu thương con luôn chở che bước con đêm ngày. Một đời con xin vâng xin mãi trung kiên theo Ngài Chúa ơi.

3. Từ nghìn xưa hoang sơ Ngài thương đến cho con vào đời. Ngài gọi con Chúa ơi theo Ngài trên bước đường khổ giá. Tình Ngài luôn bên con luôn dìu con bước theo chân Ngài. Dù gặp bao chông gai con vẫn tin yêu nơi Ngài chẳng phai.