CA NHẬP LỄ VIII THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 17; 19-20)
Trần Minh


ĐK: Vì đã thương con, Chúa bênh đỡ phù trì, những khi con vương vòng tội lụy. Vì đã thương con nên Ngài giải thoát, cứu con ra khỏi chốn tội nhơ

1/ Vâng lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Ngài thắp sáng đời con bằng niềm tin yêu hy vọng, xua đẩy xa con những oan trái tội đời

2/ Muôn lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Ngài thánh hóa đời con bằng tình yêu thương vô tận, nâng đỡ con lên bằng ơn thánh dạt dào