CA NHẬP LỄ IV THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 105; 47)
Trần Minh

ĐK: Từ khắp muôn dân Chúa gọi chúng con về, hòa lời nguyện xin Ngài ban ơn cứu độ. Thành tín dâng lên trọn niềm tin kính. Nguyện tán dương Ngài mọi ngày suốt đời con

1/ Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời của Chúa, cho lòng trí chúng con nên trong sáng tựa ánh trăng rằm

2/ Xin dẫn lối đưa con theo đường ngay nẻo chính, ban lời Chúa giúp con luôn luôn sống trọn giới răn Ngài