CA NHẬP LỄ III THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 95; 16)
Trần Minh

ĐK: Hãy hát lên, hát lên một bài ca mới ngợi ca Thiên Chúa là Chúa muôn loài. Hãy hân hoan vào thánh điện Ngài, hiệp nhất muôn lòng thờ Chúa toàn năng

1/ Xin cho con được ơn kết hiệp cùng Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, để đời con như cây sinh quả ngọt làm việc lành phúc đức theo thánh ý Ngài

2/ Con luôn mong tữa nương bóng Ngài và tay của Chúa dìu bước qua muôn nguy nan. Suốt đời con khi vui hay khổ nhọc, nguyện một lòng tín thác nơi thánh ý Ngài