CA NHẬP LỄ I THƯỜNG NIÊN
Lễ Chúa chịu Phép Rửa
(Ý: Mt 3; 16-17)
Trần Minh

1/ Xưa nơi hang Belem Thiên Chúa cao sang khiêm cung đã xuống thế mặc phận người trần. Xưa nơi sông Giođan Chúa đã hạ mình, đứng cùng các tội nhân để gánh hết tội đời, để cứu chuộc muôn dân

ĐK: Các tầng trời cao đã huy hoàng mở ra khi phép rửa vừa hoàn tất trên Ngài. Chúa Thánh Thần với hình bồ câu ngự xuống trên Ngài, ngàn mây tỏa sáng. Chúa Cha uy linh từ trời cao đã phán: “Này Con Ta yêu, Con rất đẹp lòng Ta”

2/ Xin cho con hôm nay luôn biết theo gương khiêm cung đã xuống thế mặc phận người trần. Cho con luôn ăn năn sám hối tội mình, biết tìm lối đường ngay để tiến bước theo Ngài, để xứng là con Cha