CHIỀU BÊN THÁNH GIÁ
Ngọc Khánh

1. Chiều bên Thánh Giá thấy Con chết treo buồn đau. Lòng Mẹ tang thương lưỡi gươm sâu nào đâm thấu. Này đây đôi môi đã ru Con tiếng à ơi, với đôi tay đã bồng đưa đứa Con chết treo cho đời.

ĐK. Đây ơn Mẹ dấu ái ban cho trần ai. Con tim Mẹ xin vâng gian nan chấp nhận. Thông công cùng cứu thế nên ngai tòa cao. Ân phúc dạt dào luôn cầu cho chúng con đêm ngày.

2. Và nay con đến đắm say héo hon mà thôi. Vì bao ngày qua ngã sa gian trần mê tối. Mẹ đừng chê chối cánh tay êm ái từ nhân, đỡ nâng vết thương lòng con giúp con thoát kiếp sống mòn.