XIN ĐƯA CON VỀ
Ngọc Khánh

1. Đường thênh thang không đưa ta về chốn quê nhà. Đường vui say không đưa ta về nơi vinh phúc. Đường quê Cha là đường hy sinh vai vác thập hình. Đường yêu thương chẳng bọc nhung êm là đường đưa ta tới cõi Thiên Đường.

ĐK. Xin đưa con, đưa con về bờ yêu thương mênh mông ngàn trùng. Xin đưa con tuy hôm nay tương lai này còn lắm mông lung. Cha bên con vượt đồi non, vượt trùng khơi bao nỗi gian truân. Cho mai sau về quê Cha bờ yên vui mơ ước bao lần.

2. Đời buông trôi trong đam mê nào có lâu dài. Tàn cơn say trong canh khuya là cơn chán ngán. Đời hăng say chẳng ngại hy sinh quên chính thân mình. Đời vinh quang là đường gian nan, là đường hy sinh khi vác thập hình.

3. Dù an tâm hay tươi vui tựa nắng xuân về. Dù nguy nan hay tang thương sầu đau chợt đến. Đời con đây một lòng trung kiên vui sống chân tình. Là hương thơm, là lễ tươi xinh, là lễ quang vinh dâng Chúa thiên đình.